Bonvolu skribi kaj sendi vian mesaĝon al ni.
mesaĝo
via nomo
via retadreso
via retadreso


Aliaj rimedoj por kontakti nin.

TTT-ejestro
retpoŝte
webmaster@oomoto.or.jp
telefakse
+81-771-22-5926
telefone
+81-771-22-5561
poŝte
ZYOHO-TUSIN, OOMOTO
Utimaru 1, Aratuka-tyo, Kameoka-si,
Kyoto-hu, 621-8686, JAPANIO


hejmen